روشن فکر عصاکش مردم علیل نیست
26 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » خرداد 1386 - شماره 86 » (5 صفحه - از 23 تا 27)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: وظیفه روشن‏فکر در این است که صدای متن جامعه در برابر قدرت، و در حقیقت منتقد سیاستمداران باشد. ایشان می‏گوید: روشن‏فکران کار ویژه اصلی خودشان را از دست داده‏اند. وی دو عامل اصلی را برای این مسأله بیان می‏کند: 1. ارتقای کمیت روشن‏فکران؛ 2. بی‏تفاوتی روشن‏فکران نسبت به تعهد اجتماعی. روشن‏فکری بنا به تاریخچه، معطوف به نقد اجتماعی است و دست کم، الگوی روشن‏فکر فرانسوی، به عنوان جریانی مستقل از قدرت، به جای آن‏که نقش «مشاور پرنس» را ایفا کند، به قول بوردیو «وجدان آگاه» جامعه بود و یا به تعبیر ادوارد سعید، کارش نمایندگی کردن همه کسانی که نماینده‏ای ندارند، از نمایندگی محرومند یا توان بیان ندارند و با این تعریف، روشن‏فکر صدای شهروندان خاموش جامعه است و نه قدرت سیاسی و می‏بایست به رویکرد انتقادی خود وفادار باشد، حتی زمانی که با قدرت همسو است. روشن‏فکران در نتیجه نسبت به واقعیت جامعه حساس و آگاه و در تغییر این واقعیت جهت بهبهود آن مصمم هستند. روشن‏فکر قرار نیست عصاکش مردمی علیل باشد. وظیفه روشن‏فکر در این است که صدای متن جامعه در برابر قدرت باشد و در این‏که چشم‏اندازها و معیارها را در اختیار مردم بگذارد. اما منطق سیاست بر این قرار نیست. سیاستمدار به کوتاه مدت، به قدرت، به تحول از....