حزب فرزند دموکراسی است
33 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » تیر 1386 - شماره 87 » (5 صفحه - از 22 تا 26)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دکتر افشار در گفت‏وگویِ پیرامون جایگاه حزب در ایران ابتدا یک تعریف از «حزب» ارائه می‏دهد. وی معتقد است که حزب در جایی می‏تواند رشد و نمو داشته باشد که دموکراسی واقعی همراه با آزادی با تمام اقسامش وجود داشته باشد. ایشان سپس با اشاره به جایگاه حزب در ایران تأکید می‏کند که «حزب توده» منسجم‏ترین حزب تاریخ ایران بوده است و صرف‏نظر از مثبت یا منفی بودن آن از حیث کار تشکیلاتی کارنامه قابل قبولی دارد. وی در قسمت پایانی این گفت‏وگو پیرامون نقش روحانیت و روشن‏فکران در به وجود آوردن انقلاب اسلامی بحث کرده و یک اشاره کوتاهی هم به احزاب بعد از انقلاب در ایران نموده است. تاریخ شکل‏گیری حزب که می‏توانیم پسوند سیاسی هم برای آن نگذاریم، یعنی در خودش پسوند سیاسی را دارد، در غرب به ویژه در انگلستان شکل گرفت و اگر بخواهیم مختصر تعریفی از حزب به دست بدهیم، سازمان سیاسی است که برای کسب قدرت سیاسی در رقابت با دیگر تشکّل‏های سیاسی و عمدتا از راه‏های قانونی مبارزه می‏کند و دارای مرامنامه، اساسنامه و اهداف علنی است که در عین حال دارای ارگان نیز می‏باشد. در گذشته ارگان نوشتاری بوده، اما امروزه می‏تواند ارگان شنیداری و دیداری هم داشته باشد. در عین حال هدفش علاوه بر کسب قدرت سیاسی، پیاده کردن برنامه‏هایش و در حقیقت خواه‏ناخواه ارتقای آگاهی سیاسی است هم از طریق تشکل‏های داخلی که هر حزبی دارد از قبیل کمیته‏ها و کمیسیون‏های مختلف و هم از طریق ارگان‏هایش که می‏تواند در تعامل با ارگان‏های....