مقایسه تأثیر اسلام انقلابی و اسلام مدنی در جامعه ایرانی
453 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » مرداد 1386 - شماره 88 » (7 صفحه - از 27 تا 33)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده محترم در این مقاله درصدد بیان چگونگی به وجود آمدن اسلام انقلابی و اسلام مدنی است و معتقد است که اسلام انقلابی به رهبری شریعتی موفق عمل کرده؛ در حالی که اسلام مدنی مسیر حرکتش ناتمام مانده است. ایشان در ادامه به هشت عامل اشاره می‏کند که این عوامل در به ثمر رساندن اسلام انقلابی مؤثر بوده، ولی در اسلام مدنی دچار ضعف گردیده و این اسلام نتوانسته است پایه‏های خود را مستحکم کند؛ وی اعتقاد دارد که داعیه‏داران اسلام مدنی اصلاح‏طلبان در دوره اصلاحات و عصر دوم خرداد بوده‏اند. در جامعه‏شناسی برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه به مؤلفه‏های گوناگونی اشاره می‏شود. یکی از این مولفه‏ها «نفوذ و ریزش افکار نخبگان دردمند و صاحب حرف‏های راهگشا به پایین جامعه» است. اگر این حرف‏های راهگشا به افکار مردم و برآمدگان فعال آنها راه پیدا نکند، تغییر را هم نباید در جامعه انتظار داشت. تاریخ معاصر ایران در چند دوره شاهد رخداد پدیده «ریزش افکار نخبگان به پایین» جامعه بوده است. یکی از این دوره‏ها دوره شریعتی (1356 ـ 1346) و دیگری دوره پس از جنگ و دوره اصلاحات (1378 ـ 1368) بوده است. ادعای این نوشته این است که نفوذ «اسلام انقلابی» دوره شریعتی به پایین جامعه، یک نفوذ موفق شکست خورده نبود، موفق هم نبود و همچنان فرآیندی ناتمام است. شریعتی (و پیروان او) در اواخر دهه 40 و 50 توانست در بخش مذهبی جامعه سیاسی...