ساده زیستی و عدم تجمل گرایی (گروهی از نویسندگان)
44 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » شهریور و مهر 1386 - شماره 89 و 90 »(11 صفحه - از 51 تا 61)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نویسندگان در این مقاله سعى نموده‏اند عملکرد بعضى از سران کشورهاى در حال توسعه مثل ونزوئلا، نیکاراگوئه و... در بحث چگونگى پوشش لباس و رفتار فردى را یک نوع عمل متظاهرانه تفسیر نمایند و چنین معتقدند که آنان ساده‏زیستى را وسیله‏اى و ابزارى براى دست‏یابى به اهداف خود قلمداد مى‏کنند و این بحث را به سیاست‏مداران ایرانى نیز تسرى داده‏اند. مریم شبانى: این سال‏ها ساده‏زیستى بعضى از رهبران سیاسى دنیا، وجهى نمادین براى نیل به یک هدف یافته است؛ جلب نظر و راى تنگدستان جامعه و البته طنز روزگار این‏گونه رخ مى‏نماید که چنین حکومتگرانى تنها یک قالب مشخص براى تاکید بر ساده‏زیستى خویش برمى‏گزینند. گویى تظاهر به ساده‏زیستى همچون ابزارى در خدمت شعارهاى پوپولیستى این سران باید که خودنمایى کند تا دایره باورپذیرى شعارهاى مردم‏گرایانه نیز گسترده شود. براى این سران تظاهر به ساده‏زیستى، گاه حذف تشریفات دیپلماتیک را نیز به دنبال خود مى‏آورد. در این سال‏ها جمعى از سیاستمداران و جناح‏هاى ایرانى نیز بسیار در باب ساده‏زیستى گفته و نوشته و به نسخه‏هاى پیچیده شده قبلى عمل کرده و گاه خود نیز چنین نسخه‏اى پیچیده‏اند. اما باز هم طنز داستان اینجاست که آنها نیز استفاده از نمادهاى ظاهرى در ساده‏زیستى را فراموش نکرده‏اند. این‏چنین است که اکنون تظاهر به ساده‏زیستى در میان این...