دستاوردهای سیاسی روشن فکران دین دار
43 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » آبان 1386 - شماره 91 » (6 صفحه - از 14 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در این گفت‏وگو آقاى علوى‏تبار به رهآورد روشن‏فکران دینى در ایران معاصر مى‏باشد.وى معتقد است که روشن‏فکران دینى در دو مقوله «اندیشه» و «اجتماعى ـ سیاسى» تأثیرگذار بوده‏اند. ایشان گروه‏هاى روشن‏فکر مؤثر در پیروزى انقلاب اسلامى را در یک نگاه کلان مورد بازآفرینى قرار مى‏دهد و اعتقاد دارد مهم‏ترین نقش روشن‏فکران دینى دفاع نظرى از علوم تجربى و علوم اجتماعى است. در خاتمه این گفتار دستاوردهاى سیاسى روشن‏فکران دیندار مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد. در مورد کارنامه روشن‏فکران دینى بعد از انقلاب مطالبى را ارائه بفرمایید. جریان روشن‏فکران دیندار در جامعه ما در طول حیات خود، دو نقش متفاوت و البته مرتبط را بازى کرده که لازم است براى بررسى، آنها را از هم تفکیک کنیم. نقش اول در زمینه «اندیشه» است.نقش‏اندیشگى روشن‏فکران دین‏دار را مى‏توان با استفاده از چارچوب مفهومى «برنامه پژوهشى» به همان معنایى که مرحوم ایمره لاکاتوش به کار مى‏برد بررسى کرد. مفاهیمى چون «هسته سخت»، «کمربند محافظ»، «رهنمودهاى ایجابى» و «رهنمودهاى سلبى» در این مورد هم کاربرد دارند. همین وجه اندیشگى است که به نظر من مى‏توان آن را «روشن‏فکرى دینى» نامید. نقش دوم بیشتر اجتماعى ـ سیاسى است. در این نقش روشن‏فکران دین‏دار به عنوان جریان هدایت کننده یک جنبش اجتماعى و سیاسى ایفاى....