پراگماتیسم اسلامی
47 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » دی 1386 - شماره 93 » (9 صفحه - از 37 تا 45)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آقاى نصر در این گفت‏وگو پیرامون رابطه بین حوزه نظر و عمل و تعامل این دو حوزه با دموکراسى در قالب اسلام بحث مى‏کند. ایشان معتقدند چون اسلام بر مبناى وحى تعریف مى‏شود و دموکراسى براساس رأى اکثریت شکل مى‏گیرد، لذا به راحتى نمى‏توان بین این دو آشتى برقرار ساخت‏و وى با ارائه شواهد تاریخى مثل نظریه‏پردازى علامه نائینى در عصر مشروطه، حزب اعتدال و توسعه در ترکیه بر این امر تأکید مى‏کند که در فلسفه سیاسى اسلام، حوزه عمل‏گرایى بر نظریه‏پردازى مقدم است و در حقیقت نظریه‏پردازى محصول و نتیجه عمل‏گرایى در عالم سیاست است. شما با دو سیر تاریخى در جهان اسلام مواجه هستید؛ یکى از این دو سیر، برخورد نظرى با پدیده‏هاى جدید پس از سقوط تمدن‏هاى سنتى است. اگر به سیر تحولات در مغرب‏زمین نیز بنگرید، مى‏بینید که هیچ‏گاه آشتى نظرى میان مسیحیت سنتى و دموکراسى رخ نداد. آشتى میان مسیحیت، دموکراسى و مدرنیته نیز صرفا پس از بعضى تحولات بسیار اساسى در خود مسیحیت و بر مبناى اسلوب مدرنیته اتفاق افتاد؛ یعنى نضج گرفتن پروتستانتیسم و کاتولیسم لیبرال (به خصوص پس از سال‏هاى 1960 میلادى) و کنفرانس دوم واتیکان موجب آشتى مسیحیت با مدرنیته شد. در مورد یهودیت نیز همین اتفاق افتاده است؛ یعنى هیچ‏گاه آشتى میان یهودیت سنتى و ارتدوکس با مدرنیته میسر نشد. در واقع، سازگارى با مدرنیته زمانى رخ داد که یهودیت خود....